chỉ dẫn Tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal biếu thuê bao di cồn và nhất định

 • đối xử đồng xít mùa di hễ:
 • Truy cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn đăng tải gia nhập (Hình 1).

                                                                                                                                                 ảnh 1

 

 • gia nhập tài khoản và mật khẩu, chọn ảnh thức đăng tải ký => Đăng gia nhập (Hình 2).

 

 

ảnh 2

 

 • Sau tã Đăng gia nhập vách công, di chuột tới My Viettel , tích trữ chọn quản ngại lý cước (Hình 3)

 

ảnh 3

 

 • Sau chập lựa Quản lý cước, trao diện hệ thống như ảnh 4. phanh truy hỏi thông báo Hóa một điện tử, chọn Hóa một điện tử (Hình 4).

 

 

ảnh 4

 

 • lựa ngày tại cạc trường “Từ ngày lập hóa một

 

Hình 5

 

 • trữ ra “hệt huyết” nổi tính tình hệt ngày tiết Hóa một điện tử (Hình 6).

 

ảnh 6

 

 • Hệ thống vờ vĩnh phắt Hóa một điện tử (Hình 7). khách khứa hàng lựa “vận chuyển hóa một gốc” hay là “vận chuyển bản mô tả PDF” nhằm chuyên chở hóa đơn về máy.

 

Hình 7

 

 • Đối cùng xịch vụ nhất định
 • truy vấn cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn Đăng gia nhập (Hình 8)

 

ảnh 8

 

 • nhập tài khoản và mật khẩu, lựa Hình thức đăng tải ký => Đăng nhập (Hình 9).

 

ảnh 9

 

 • Sau hồi đăng tải nhập thành đả, di chuột tới My Viettel , tàng trữ chọn quản ngại lý cước (Hình 10)

 

Hình 10

 

 • Sau nhát chọn quản lí lý cước, trao diện hệ thống như Hình 11. nổi tróc nã thông tin Hóa một điện tử, lựa Hóa đơn điện tử (Hình 11).

 

ảnh 11

 

 • chọn ngày trong suốt danh thiếp trường “trường đoản cú ngày lập hóa một”, “tới ngày lập hóa một” nhằm chọn cỡ thời kì muốn gieo rắc hóa đơn điện tử. Tại “ ảnh thức tra khảo” lựa “Theo phù hợp đồng”. Hệ thống giả bộ kết trái Hóa một điện tử như ảnh 12

 

Hình 12

 

 • điển tích vào “hệt máu” (ảnh 13) đặt tính hệt tiết Hóa một điện tử.

 

Hình 13

 

 • Hệ thống giả béng Hóa một điện tử (Hình 14). Khách hàng chọn “chuyên chở hóa một gốc” hay là “vận chuyển bản trình bày PDF” xuể vận chuyển hóa đơn dận máy.

Xem thêm tại: http://viettelhcm.info/huong-dan-tai-hoa-don-dien-tu-tren-web-viettel-portal/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation